Logo
Förskolan Iftin förskola har plats för 30 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av utbildade förskollärare, lärare och barnskötare med god erfarenhet av förskoleverksamhet. Läs mer >>
Vårt främsta mål är att ge barnen verktyg att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Nyckeln till detta är språket - både det egna modersmålet och i det  svenska språket. Personalens bakgrund och kompetens är en resurs i denna strävan.   Läs mer >>
Iftin förskola är en plats där föräldrar och barn kan känna trygghet och social delaktighet. Förskolan arbetar aktivt för den viktiga samverkan mellan förskolan och hemmet... Läs mer >>